Politika kvaliteta i zaštite životne sredine

VREDNOSTI Zorka Keramika d.o.o, Šabac

 • Posvećeni smo svom poslu i zajedničkom cilju,
 • Preuzimamo odgovornost za sopstvene postupke individualno i kao tim,
 • Komuniciramo pravovremeno otvoreno, bez predrasuda i straha,
 • Reagujemo na nove izazove, neprekidno tragamo za daljim unapređenjima,

MISIJA Zorka Keramika d.o.o, Šabac

Proizvodnja i prodaja kvalitetnih proizvoda od keramike, sa izrazitom efektivnošću i efikasnošću.

VIZIJA Zorka Keramika d.o.o, Šabac

Pružanje vrhunske usluge u oblasti proizvodnje i prodaje proizvoda od keramike uz konstantnu brigu o našim kupcima, zaposlenima i društvenoj zajednici.

Utvrđenu viziju Zorka Keramika d.o.o, Šabac će ostvariti doslednom primenom sledećih principa:
Zorka Keramika d.o.o Šabac svoj poslovni uspeh zasniva na proizvodnji i prodaji proizvoda od keramike, koje su usaglašene sa zahtevima korisnika i zahtevima važećih zakona i propisa, kao i internih standarda proisteklim iz dugogdišnjrg iskustva.
Zorka Keramika d.o.o, Šabac gradi svoj razvoj i unapređuje zadovoljstvo i motivaciju korisnika i svih zaposlenih ispunjavanjem svojih strateških ciljeva, koji su:

 • Jedinstvenost po kvalitetu isporučenog proizvoda, uz stalno širenje poslovne ponude kvalitetnim proizvodima,
 • Stalno povećavanje zadovoljenja korisnika ispunjavanjem njihovih zahteva i očekivanja,
 • Dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima kojima se obezbeđuje ispunjavanje zahteva korisnika i odgovarajućih propisa i eliminišu rizici po bezbednost i zdravlje ljudi,
 • Neprekidno ulaganje u razvoj i unapređivanje tehničke opremljenosti,
 • Stručno osposobljavanje zaposlenih i povećavanje njihove kreativnosti i inicijative,
 • Stalno povećavanje efikasnosti i efektivnosti svih procesa rada i uvećavanje profitabilnosti ukupnog poslovanja, u cilju zadržavanja vodeće pozicije na tržištu Srbije u oblasti proizvodnje i prodaje proizvoda od keramike iz poslovne ponude,
 • Optimalno upravljanje značajnim aspektima životne sredine, štednja resursa i energije,
 • Preventivno delovanje i stalno poboljšavanje zaštite životne sredine,
 • Razmatranje mišljenja i sugestija svih zainteresovanih strana i zakonske regulative i preduzimanje odgovarajućih mera, u cilju unapređenja zaštite životne sredine,
 • Smanjivanje troškova poslovanja uz nastojanje svih zaposlenih da svoje obaveze urade na vreme i dobro; prvi put i svaki put,
 • Stvaranje, održavanje i unapređivanje korektnih partnerskih odnosa sa priznatim isporučiocima i korisnicima.
 • Povećanje izvoza u zemlje u okruženji.

U ispunjavanju postavljenih ciljeva, svi zaposleni daju svoj lični doprinos uvođenjem, doslednom primenom i stalnim poboljšavanjem:
Sistema menadžmenta kvalitetom, usklađenim sa standardom ISO 9001:2008 i
Sistema zaštite životne sredine, usklađenim sa standardom ISO 14001:2004

Politika integrisanog sistema.pdf
Predmet_i_podrucje_primene_QMS+EMS.pdf

Prokrutitь vverh